LM Salling

A Bump In the Night / Et Bump i Natten

16.03 - 26.03.2023
Welcome to the opening of LM Salling’s show at Captive Portal 16. March 17-20!
Velkommen til fernis af LM Salling’s udstilling ved Captive Portal 16. Marts kl 17-20!

Åbningstid/Opening hours:
17th - 19th of March 14 - 18
24th - 26th of March 14 - 18
og efter aftale / and by appointment.
Captive Portal, Fredericiagade 12B, 1310 København <---


DK Oplev forstadsrædsel og frygten for det ukendte i Et Bump i Natten. Mød det liminale rum i forstæderne, hvor spørgsmål om identitet og overgang opstår. Hvad bliver du, hvis du bliver? Kom med os, når vi dykker ned i forstædernes labyrint, hvor dødssnegle og den spøgende lyd af regn på asfalt venter. Kig ikke væk - du ved aldrig hvad du møder i mørket.

LM Salling præsenterer en række nye værker inspireret af en ambivalent forkærlighed for forstaden som udspringer af deres opvækst og nuværende daglige trasker i den københavnske vestegn. Salling arbejder indenfor skulptur, tegning og maleri, og kredser i sin praksis om de mørkere og mere introverte sider af den menneskelige natur, og udforsker med lige dele humor og alvor følelser af ‘andethed’, eksistentiel uorden og kaos.

I forbindelse med udstillingen har LM Salling produceret et zine som kan erhverves for en mønt til ferniseringen!


ENG Experience suburban horror and the fear of the unknown in A Bump in the Night. Explore the liminal space of the suburbs, where questions about identity and transition arise. What will you become if you stay? Join us as we delve into the labyrinth of the suburbs, where death snails and the haunting sound of rain on asphalt await. Don't look away - you never know what you might find in the darkness.

LM Salling will present a series of new works inspired by an ambivalent affinity for the suburbia stemming from their upbringing and current daily trudging in the west Copenhagen suburbs. Salling works in the fields of sculpture, drawing and painting, and centres in their praxis around the darker and more introverted sides of the human mind and soul, exploring with equal parts humor and graveness the feelings of otherness, existential disorder and chaos.

A zine of drawings produced specifically for the exhibition will be available for purchase at the opening!


LM Salling studied at Academy of Fine Arts Helsinki, their latest exhibition is the solo The Stone On the Wall at Gallopperiet, Christiania (2022), as well as several international exhibitions. Salling is based out of Copenhagen, Denmark.

LM Salling er uddannet fra Det Finske Kunstakademi, og har senest haft solo udstillingen Stenen På Vægen på Gallopperiet, Christiania (2022), foruden en række internationale udstillinger. Salling bor og arbejder til dagligt i det Københavnske.

back to the main page