2023 Grant writing party

Arbejder du også på din arbejdslegat ansøgning (billedkunst)? Har du lyst til at mødes for at hjælpe hinanden med at skrive den, give feedback eller brokke dig lidt? Syntes du også at ansøgnings processen er fyldt med mytologier og gætværk, som vi måske kan hjælpe hinanden med at forstå? Captive Portal holder en lille ansøgningsfest d. 21 Januar fra kl. 20, du kan tilmelde dig her (vi har begrænset plads), det er gratis og på engelsk eller dansk alt efter behov

s.oerum.org/party

Are you also working on your work grant application for the Danish arts council (visual arts)? Would you like to get together to help each other write it, give feedback or grumble a bit? Do you also think the application process is full of mythology and guesswork that maybe we can help each other understand? Captive Portal is having a little application party on 21 January from 8pm, you can register here (we have limited space), it's free and in English or Danish as appropriate

back to the main page